Naerebout Combinatie

Naerebout Combinatie helpt als u zorg of ondersteuning nodig heeft en in de gemeente Vlissingen woont.

De gemeente Vlissingen vindt het belangrijk dat alle inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Van goede kwaliteit én betaalbaar. Daarom heeft de gemeente Vlissingen de Wmo zorg en ondersteuning anders georganiseerd dan voorheen. Voor een schoon en leefbaar huis en zinvolle dagbesteding hoeft u niet meer naar de gemeente voor een indicatie. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Naerebout Combinatie als u hulp of  ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te (blijven) wonen en om deel te nemen aan de maatschappij. Naerebout Combinatie toetst of u in aanmerking komt voor ondersteuning. Samen met u stellen we een plan op. 

“Wij doen wat nodig is”

Naerebout Combinatie is een nieuw samenwerkingsverband. Maar geen nieuw gezicht! We zijn bekende, vertrouwde, Zeeuwse organisaties: 

  • Emergis 

    Emergis is een brede maatschappelijke organisatie voor mentale gezondheid en welzijn. Jaarlijks ondersteunen we zo’n 13.000 mensen met uiteenlopende uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid, verslaving, wonen, werken, veiligheid en huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Dat gebeurt door ongeveer 1.400 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland. We werken bij mensen thuis, in (mentale) gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, wijkcentra, klinieken, beschermende woonvormen, opvanglocaties en werkleerbedrijven. Steeds minder afhankelijk van tijd en plaats en zo digitaal mogelijk in alles wat we doen.

  • WVO Zorg 

    WVO Zorg is een vertrouwde zorgorganisatie in de omgeving van Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem. ’Samen voelt beter’ is hun motto, dat symbool staat voor de persoonlijke en liefdevolle zorg. Samen met u en uw omgeving kijkt WVO Zorg naar hoe zij u het beste kunnen helpen. Van dagelijkse verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van revalidatie tot behandeling. Bij u thuis of in een van de locaties van WVO Zorg. Daar zetten de 1.650 medewerkers en 600 vrijwilligers zich dagelijks met aandacht en deskundigheid voor in.

  • Zorgstroom 

    Zorgstroom is een zorgaanbieder met een breed dienstenpakket en is actief in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere. Zo’n 1.600 medewerkers en 400 vrijwilligers zijn dagelijks actief om ruim 3000 cliënten van de benodigde zorg te voorzien. Waaronder huishoudelijke zorg, individuele begeleiding, dagverzorging en maatschappelijk werk. Samen zorgen ze ervoor dat hun cliënten het leven kunnen leven zoals zij dat willen, waar zij ook wonen.

Dit is het hart van Naerebout Combinatie. Als u zorg of ondersteuning krijgt van Naerebout Combinatie, ontvangt u deze van Emergis, WVO Zorg of Zorgstroom. In een enkel geval kan het mogelijk zijn dat uw vraag niet goed past bij Emergis, WVO Zorg of Zorgstroom. Dan kan de ondersteuning geboden worden door een andere Zeeuwse zorgorganisatie. Kijk voor meer informatie bij Samenwerking met andere zorgorganisaties. Naerebout Combinatie is er voor inwoners van de gemeente Vlissingen