Naerebout Combinatie

De Naerebout Combinatie helpt als u zorg of ondersteuning nodig heeft en in de gemeente Vlissingen woont.

De gemeente Vlissingen vindt het belangrijk dat alle inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben, van goede kwaliteit. De beschikbare zorg is beperkt en de vraag naar zorg groeit. Daarom werkt de gemeente Vlissingen nauw samen met de Naerebout Combinatie om ook in de toekomst de zorg voor iedereen beschikbaar te houden.

Voor een schoon en leefbaar huis en zinvolle dagbesteding kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Naerebout Combinatie. De Naerebout Combinatie toetst of u in aanmerking komt voor ondersteuning. Samen met u stellen we een plan op. 

'Wij doen wat nodig is'

De Naerebout Combinatie is een samenwerkingsverband, bestaande uit twee Zeeuwse organisaties: 

  • Emergis 

    Emergis is een brede maatschappelijke organisatie voor mentale gezondheid en welzijn. Jaarlijks ondersteunt Emergis zo’n 13.000 mensen met uiteenlopende uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid, verslaving, wonen, werken, veiligheid en huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Dat gebeurt door ongeveer 1.400 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland. Emergis werkt bij mensen thuis, in (mentale) gezondheidscentra, huisartsenpraktijken, wijkcentra, klinieken, beschermende woonvormen, opvanglocaties en werkleerbedrijven. Steeds minder afhankelijk van tijd en plaats en zo digitaal mogelijk.

  • Amarijn

    Sinds 14 december 2023 zijn de zorgorganisaties WVO Zorg en Zorgstroom gefuseerd. In april 2024 werd bekend dat de organisaties samen verder gaan onder de naam ‘Amarijn’. Amarijn heeft een breed dienstenpakket waaronder huishoudelijke zorg, individuele begeleiding en dagbesteding. De professionals van Amarijn zetten hun kennis en expertise in om u zo goed mogelijk te ondersteunen terwijl u zelf de regie in handen houdt.

Dit is het hart van de Naerebout Combinatie. Als u zorg of ondersteuning krijgt van de Naerebout Combinatie, ontvangt u deze van Emergis of Amarijn. In een enkel geval kan het mogelijk zijn dat uw vraag niet goed past bij Emergis of Amarijn. Dan kan de ondersteuning geboden worden door een andere Zeeuwse zorgorganisatie. Kijk voor meer informatie bij Samenwerking met andere zorgorganisaties. De Naerebout Combinatie is er voor inwoners van de gemeente Vlissingen