Verwijzers

De Naerebout Combinatie biedt alle zorg en ondersteuning die onder de aanvullende zorg van de Wmo valt in de gemeente Vlissingen. Schoon en leefbaar huis en Zinvolle dagbesteding zijn een algemene voorziening geworden. Hiervoor is geen indicatie van de gemeentelijke Toegang nodig. De Naerebout Combinatie onderzoekt met de cliënt en diens netwerk welke ondersteuning nodig is en verzorgt de zorgtoewijzing. Alle vormen van begeleiding blijven een maatwerkvoorziening. Hiervoor is wel een indicatie vanuit de gemeentelijke Toegang vereist.

De zorgorganisaties van de Naerebout Combinatie leveren de volgende zorg:

Emergis:
Zinvolle dagbesteding - specialistisch
Begeleiding - regulier en specialistisch

Amarijn:
Schoon en leefbaar huis
Zinvolle dagbesteding
Begeleiding - Thuisbegeleiding, Thuisbegeleiding NAH

Daarnaast werken we met onderaannemers:

Emergis: De Hoop en Juvent
Amarijn: 's Heeren Loo en Blauwe Vlinder