Verwijzers

Naerebout Combinatie biedt alle zorg en ondersteuning die onder de aanvullende zorg van de Wmo valt in de gemeente Vlissingen. Schoon en leefbaar huis en Zinvolle dagbesteding zijn een algemene voorziening geworden. Hiervoor is geen indicatie van de gemeentelijke Toegang nodig. Naerebout Combinatie onderzoekt met de client en diens netwerk welke ondersteuning nodig is en verzorgt de zorgtoewijzing. Alle vormen van begeleiding blijven een maatwerkvoorziening. Hiervoor is wel een indicatie vanuit de gemeentelijke Toegang vereist.

De zorgorganisaties Naerebout Combinatie leveren de volgende zorg:

Emergis:
Zinvolle dagbesteding - specialistisch
Begeleiding - regulier, specialistisch en extra

WVO Zorg:
Schoon en leefbaar huis
Zinvolle dagbesteding
Begeleiding - Thuisbegeleiding NAH

Zorgstroom:
Schoon en leefbaar huis
Zinvolle dagbesteding
Begeleiding - Thuisbegeleiding

Daarnaast werken we met onderaannemers:

Emergis: De Hoop en Juvent
WVO Zorg: 's Heeren Loo en Blauwe Vlinder
Zorgstroom: SVRZ