Begeleiding

Soms lukt het niet (meer) goed om zelfstandig en zonder ondersteuning te wonen. Het is misschien lastig om alles te overzien en op de rails te houden. Bijvoorbeeld als u te maken heeft met een partner met dementie, schulden, psychische problemen, (niet-aangeboren) hersenletsel, huiselijk geweld, detentie of u dreigt uit uw huis gezet te worden. Wanneer u er in uw eentje niet uitkomt en de grip op uw leven kwijtraakt, kunt u bij ons terecht voor begeleiding. Bijvoorbeeld:

  • in het omgaan met financiële problemen;
  • het verbeteren van uw sociale contacten;
  • werken aan een dag- en nachtritme en dagstructuur;
  • zoeken naar of vasthouden van een zinvolle dagbesteding, studie of baan;
  • het voorkomen of verminderen van criminaliteit en overlast;
  • het organiseren van het huishouden, het opvoeden van uw kind(eren);
  • het herstellen van de veiligheid in uw gezin.

Samen met u en eventueel uw familie of andere belangrijke naasten, kijken we hoeveel begeleiding u nodig heeft en in welke vorm. We vinden het belangrijk dat u zo veel mogelijk de touwtjes in handen houdt en dat onze begeleiding zo veel mogelijk aansluit bij uw mogelijkheden en kwaliteiten. 

Kosten begeleiding:

Voor begeleiding geldt een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de vorm van begeleiding. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op hetcak.nl. U kunt op de website van het CAK een voorbeeldberekening laten maken. Voor Wmo voorzieningen betaalt u in 2024 maximaal € 20,60 per maand.