Privacy

Om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen op onze website, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegeven verwerken. Wij handelen daarbij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale privacywetgeving. Wij informeren u graag over de manier waarop Naerebout Combnatie hiermee omgaat.

Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen die in deze privacyverklaring staan.

 • Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen
 • Rechtsgrond voor de verwerking
 • Ontvangers van persoonsgegevens
 • Bewaartermijnen
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Informatie over naleving privacywet door Naerebout Combinatie
 • Wijzigingen in de privacyverklaring

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het contactformulier op deze website. Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

Anderzijds maken wij gebruik van Google Analytics voor statische doeleinden, een websiteanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Cookies zijn kleine informatie-bestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website (in het geval van Naerebout Combinatie zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website.

Naerebout Combinatie heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en hebben ‘gegevens delen’ uitgezet. Tevens maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of, voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics. Als u bezwaar hebt tegen deze vorm van gegevens vastleggen, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u tot sommige pagina’s van de website geen toegang krijgt. We analyseren geen persoonsgegevens noch worden deze verder door ons verwerkt.

Rechtsgrond voor de verwerking

De basis voor de verwerking van de persoonsgegevens vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • het contact met u opnemen voor het doel waarom u een contactformulier heeft ingevuld;
 • ons in staat te stellen onze diensten te verlenen;
 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
 • analytische en onderzoeksdoeleinden;

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zullen wij die eisen uiteraard volgen.

Ontvangers van persoonsgegevens

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de ons opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die een ICT oplossing aanbieden.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij treffen voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naleving privacywet

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring en/of het privacybeleid van Naerebout Combonatie  of mogelijk een privacyklacht heeft, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming door een e-mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijzigingen in de privacyverklaring

Dit privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Naerebout Combinatie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.